Navigace

Obsah

Stránka

Projekt - Kola pro Afriku

Máte doma nepotřebné jízdní kolo? Pokud ano, darujte ho africkým dětem, které ho využijí.

19. 2. 2020 Zobrazit více

Kurz sportovní přípravy dorostu v požárním sportu

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje veřejný kurz sportovní přípravy dorostu v požárním sportu. 

10. 2. 2020 Zobrazit více

Vyhlášení vzdělávacího kurzu pro Zdravotníky zotavovacích akcí

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje ve spolupráci s ProgressRescue s.r.o. akreditovaný rekvalifikační kurz pro získání kvalifikace: Zdravotník zotavovacích akcí

 

Termín: 27. – 29. 3. 2020 a 17. – 19. 4. 2020

(pro úspěšné absolvování kurzu je povinná účast na obou termínech)

 

Místo konání: Hotel Přibyslav

Délka kurzu: 41 hodin (21 hodin teorie a 20 hodin praxe)

Zahájení kurzu je vždy v pátek v 9:00 hodin, ukončení v neděli cca ve 14:00 hodin.

 

Cíl kurzu:

Tento akreditovaný kurz ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy opravňuje k vykonávání funkce zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na letních táborech, školních lyžařských výcvicích, školách v přírodě, teambuildingových aktivitách, na rekondičních akcích a taktéž na dalších akcích, kde je zapotřebí zdravotnického pracovníka.

 

Požadavky na absolventa:

věk nad 18 let, plavecká zdatnost

 

Ukončení kurzu:

Kurz je zakončen závěrečným přezkoušením, písemným, ústním a přezkoušením z praktických dovedností.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

 

Účastnický poplatek: 3000,- Kč

Účastnický poplatek je nutné zaplatit převodem na účet: 20036-13965389/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 30062001) a do zprávy pro příjemce uveďte „ZZA“ a příjmení přihlašovaného.

Poplatek musí být připsán na účet nejpozději 11. 3. 2020.

Účastnický poplatek zahrnuje lektorné a učební materiály. Stravu a ubytování po dobu kurzu hradí SH ČMS.

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/kurz-zza, nejpozději do 8. 3. 2020.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz.

Kurz proběhne pouze v případě minimálního počtu 15 účastníků.


10. 2. 2020 Zobrazit méně

Dovolená - kancelář OSH

V pátek 31.1. bude kancelář OSH Domažlice uzavřena z důvodu dovolené.

28. 1. 2020 Zobrazit více

Připomínka - REGISTRAČNÍ LISTY

Do konce ledna musí každý kolektiv MH odevzdat registrační list. I kolektiv, který se aktivně nezapojuje do hry Plamen.

22. 1. 2020 Zobrazit více

Školení vedoucích 1. stupně v Přibyslavi 16. 11. 2019

Máme nové "jedničkáře" vedoucí!!! Jsou to členové OORM Domažlice - Jana Jandová, Martina Vaňková a Karel Steinbach.

19. 11. 2019 Zobrazit více

Nabídka volných míst pro děti a mládež

Na oficiální stránkách dh.cz se připravila sekce pro volná místa v kolektivech. Slouží hlavně rodičům a zájemcům

15. 11. 2019 Zobrazit více

Vyhlášení školícího kurzu pro Garanty vzdělávání pro úsek mládeže

Vyhlášení školícího kurzu pro Garanty vzdělávání pro úsek mládežeÚstřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje školící kurz pro obnovu nebo získání kvalifikace

Garant vzdělávání pro úsek mládeže

16. 10. 2019 Zobrazit více

Vyhlášení kurzu pro Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupně

Vyhlášení kurzu pro Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupněÚstřední odborná rada mládeže SH ČMS

vyhlašuje

termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace

Vedoucího mládeže SH ČMS I. stupně

16. 10. 2019 Zobrazit více

Stránka