Navigace

Obsah

Stránka

Doporučení COVID-19 pro JSDHO

Doporučení pro zásahovou a ostatní činnost jednotek SDH obcí, osobní ochranné prostředky a dekontaminace

1. 4. 2020 Zobrazit více

OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci v ČR zveřejňujeme OPATŘENÍ, které schválilo Vedení SH ČMS dne 29. 3. 2020. Platnost OPATŘENÍ je od 1. 4. 2020.

31. 3. 2020 Zobrazit více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k prohlášení vlády ČR ze dne 12.3.2020 a vzhledem k nařízení vlády ze dne 15.3.2020 o omezení volného pohybu osob vydává OSH Domažlice tato opatření:

16. 3. 2020 Zobrazit více

Kurz sportovní přípravy dorostu v požárním sportu

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje veřejný kurz sportovní přípravy dorostu v požárním sportu. 

10. 2. 2020 Zobrazit více

Vyhlášení vzdělávacího kurzu pro Zdravotníky zotavovacích akcí

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje ve spolupráci s ProgressRescue s.r.o. akreditovaný rekvalifikační kurz pro získání kvalifikace: Zdravotník zotavovacích akcí

 

Termín: 27. – 29. 3. 2020 a 17. – 19. 4. 2020

(pro úspěšné absolvování kurzu je povinná účast na obou termínech)

 

Místo konání: Hotel Přibyslav

Délka kurzu: 41 hodin (21 hodin teorie a 20 hodin praxe)

Zahájení kurzu je vždy v pátek v 9:00 hodin, ukončení v neděli cca ve 14:00 hodin.

 

Cíl kurzu:

Tento akreditovaný kurz ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy opravňuje k vykonávání funkce zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na letních táborech, školních lyžařských výcvicích, školách v přírodě, teambuildingových aktivitách, na rekondičních akcích a taktéž na dalších akcích, kde je zapotřebí zdravotnického pracovníka.

 

Požadavky na absolventa:

věk nad 18 let, plavecká zdatnost

 

Ukončení kurzu:

Kurz je zakončen závěrečným přezkoušením, písemným, ústním a přezkoušením z praktických dovedností.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

 

Účastnický poplatek: 3000,- Kč

Účastnický poplatek je nutné zaplatit převodem na účet: 20036-13965389/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 30062001) a do zprávy pro příjemce uveďte „ZZA“ a příjmení přihlašovaného.

Poplatek musí být připsán na účet nejpozději 11. 3. 2020.

Účastnický poplatek zahrnuje lektorné a učební materiály. Stravu a ubytování po dobu kurzu hradí SH ČMS.

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/kurz-zza, nejpozději do 8. 3. 2020.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz.

Kurz proběhne pouze v případě minimálního počtu 15 účastníků.


10. 2. 2020 Zobrazit méně

Dovolená - kancelář OSH

V pátek 31.1. bude kancelář OSH Domažlice uzavřena z důvodu dovolené.

28. 1. 2020 Zobrazit více

Připomínka - REGISTRAČNÍ LISTY

Do konce ledna musí každý kolektiv MH odevzdat registrační list. I kolektiv, který se aktivně nezapojuje do hry Plamen.

22. 1. 2020 Zobrazit více

Školení vedoucích 1. stupně v Přibyslavi 16. 11. 2019

Máme nové "jedničkáře" vedoucí!!! Jsou to členové OORM Domažlice - Jana Jandová, Martina Vaňková a Karel Steinbach.

19. 11. 2019 Zobrazit více

Nabídka volných míst pro děti a mládež

Na oficiální stránkách dh.cz se připravila sekce pro volná místa v kolektivech. Slouží hlavně rodičům a zájemcům

15. 11. 2019 Zobrazit více

Stránka