Navigace

Obsah

Stránka

Chodská veterán Liga

Pravidla pro 11.ročník v roce 2016

19. 5. 2016 Zobrazit více

Okrskové soutěže v požárním sportu 2016

Pokyny pro organizování soutěží

18. 4. 2016 Zobrazit více

Kurzy odborné způsobilosti

Rozpis kurzů pro dobrovolné jednotky
v roce 2016

24. 2. 2016 Zobrazit více

Výzva pro rozhodčí

Školení rozhodčích v požárním sportu

24. 2. 2016 Zobrazit více

Celkové výsledky Chodské veterán ligy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Domažlice

Břetislavova 243– 344 01 Domažlice – tel: 379 722 480

Inspektor – ekonom – Steinbachová Marie starosta OSH Kalčík Václav

9. 10. 2015 Zobrazit více

Shromáždění představitelů-pozvánka

Pozvánka

SDRUŽENÍ HASIČů ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

Sdružení hasičů ČMS – okresní sdružení hasičů Domažlice

      Břetislavova 243, 344 01 Domažlice

 

 

                                                                                                                  V Domažlicích 19.10.2015 

 

                                                                                                              

P o z v á n k a

 

na shromáždění představitelů SDH,

 

které se koná v úterý 3. listopadu 2015 od 15. 00 hod. v malém sále

Městského kulturního střediska v Domažlicích

 

 

Program jednání:

 

 1.   Zahájení

2.   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise   

3.   Zpráva o činnosti VV OSH

4.   Čerpání rozpočtu za I.pololetí roku 2015

5.    Zpráva OKRR

6.    Návrh rozpočtu na rok 2016

7.    Zabezpečení konání VVH SDH a okrsků

8.    Diskuse

9.    Usnesení

10 . Závěr

 

Cestovné hradí OSH,  refundace mzdy není možná.

 

S pozdravem                                             

 

                                                                                  Kalčík Václav

                                                                                  starosta OSH 


5. 10. 2015 Zobrazit méně

Závod požárnické všestrannosti - výsledky

Závod požárnické všestrannosti - výsledky

3. 10. 2015 Zobrazit více

Pravidla CHVL pro rok 2015

Pravidla CHVL pro rok 2015

2. 10. 2015 Zobrazit více

Stránka