Obsah

Aktuální organizační věci pro ročník (2018/2019):

ODKAZ na zranění pro ZPV (dorost) + test PO (dorost) + věkové rozřazení

Stránka

  • 1

Vyhlášení kurzu pro rozhodčí II. stupně

OORM Domažlice vyhlašuje termín školení (16. 3. 2019) a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS II. stupně

4. 2. 2019 Zobrazit více

Vyhlášení školícího kurzu pro Rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje termín školení (9.-10. 2. 2019) a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně

4. 1. 2019 Zobrazit více

Seznam rozhodčích - dle nového číslování

Seznam rozhodčích mládeže, kteří získali/obnovili od roku 2018

24. 7. 2018 Zobrazit více

Důležité pro rozhodčí

Pokud-li máte zájem být držitelem rozhodčího mládeže II. stupně, níže jsou potřebné informace.

Pravidla soutěží, práva a povinnosti soutěžících, dělba práce štábu soutěží a povinnosti rozhodčích, jsou uvedeny ve Směrnici pro celoroční činnost kolektivů hasičů a Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS.

Kvalifikační stupně:

  • II. stupeň - provádí se na úrovni okresu
  • I. stupeň - provádí se na úrovni ústředí

Povinnosti rozhodčího:

  • zúčastňovat se podle možností soutěží, na které je delegován, nebo pozván,
  • vystupovat tak, aby reprezentoval rozhodčího (rozumí se rozhodovat v duchu pravidel soutěže dané specializace), dodržovat stejnokrojový předpis a chovat se v duchu zásad člena SH ČMS,
  • do 5 let obhájit kvalifikační stupeň II., do 5 let obhájit kvalifikační stupeň I.,
  • v případě vydání nových směrnic se podrobit přezkoušení do zahájení soutěžní sezóny

Práva rozhodčího:

  • přihlásit se po uplynutí 1 roku ke zkouškám k získání II. stupně rozhodčího, jestliže mu byl po nesplnění limitu průkaz rozhodčího odebrán,
  • rozhodovat na soutěžích podle své dosažené kvalifikace

Způsob zkoušení

Test obsahuje 14 testů s počtem otázek 10. (140 otázek ze směrnic mladých hasičů i dorostu).

Ústní zkouška obsahuje odpověď na 3 vylosované otázky, z toho je 1 otázka z oblasti sčítací komise.

Praktická zkouška

Pokud rozhodčí nezíská výslednou známku (nejhůř 3) alespoň II. kvalifikačnímu stupni, bude mu průkaz rozhodčího odebrán.

Doporučujeme si vzít s sebou směrnice.

 

PROGRAM NA TESTOVÁNÍ ROZHODČÍ

Prezentace - kontrola materiálu

 

Níže si můžete stáhnout platné směrnice, dle kterých se řídí celoroční činnost.

Neplest si OZ a Směrnice!!! OZ je vždy vydáno OORM pro nadcházející soutěž jako doplněk ke Směrnicím.

 

Směrnice hry Plamen

Směrnice pro celoroční činnost dorostu


24. 7. 2018 Zobrazit méně

Stránka

  • 1