Navigace

Obsah

Aktuální organizační věci pro ročník (2018/2019):

ODKAZ na zranění pro ZPV (dorost) + test PO (dorost) + věkové rozřazení

Stránka

  • 1

Vyhlášení kurzu pro rozhodčí II. stupně

OORM Domažlice vyhlašuje termín školení (16. 3. 2019) a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS II. stupně

4. 2. 2019 Zobrazit více

Vyhlášení školícího kurzu pro Rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje termín školení (9.-10. 2. 2019) a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně

Podmínky k získání I. stupně

Uchazeč o I. kvalifikační stupeň se může přihlásit v termínech vyhlášených ÚORM. Podmínkou k přihlášení je mít kvalifikaci II. stupně nejméně 2 roky a každoročně rozhodovat nejméně na dvou soutěžích mládeže. Tuto skutečnost potvrdí OSH v přihlášce.

K udělení I. kvalifikačního stupně musí uchazeč složit předepsané zkoušky s tím, že z každé dílčí zkoušky nebude docílena horší známka než „2“ a výsledná průměrná známka nebude horší než „1,2“. (citováno ze Statutu rozhodčích soutěží mládeže)

 

Pokud se rozhodnete udělat si zkoušky, musíte mít potvrzenou přihlášku od OSH - u Marušky. !!! Doporučujeme včasné přihlášení, ne každý se dostane !!! 

Vyhlášení kurzu - nováčci

Přihláška - nováčci

Vyhlášení kurzu - obnova

Přihláška - obnova


4. 1. 2019 Zobrazit méně

Seznam rozhodčích - dle nového číslování

Seznam rozhodčích mládeže, kteří získali/obnovili od roku 2018

24. 7. 2018 Zobrazit více

Důležité pro rozhodčí

Pokud-li máte zájem být držitelem rozhodčího mládeže II. stupně, níže jsou potřebné informace.

24. 7. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1