Navigace

Obsah

POOD2020Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje již 46. ročník literárně - výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020.

Vyhotovené práce můžete odevzdávat/posílat do

 13. 3. 2020 do 16 hod

do kanceláře OSH Domažlice.

 

Propozice


Obsahové zaměření tématu  v kategorii DT “POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?
pro rok 2020 je například:

  • Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny
  •  Požáry lesních porostů, příčiny
  • Preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích
  •  Při vzniku požáru: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně
  • Hasební prostředky pro prvotní hasební zásah
  • Součinnost s jednotkou požární ochrany apod

 

Důležitá poznámka:

Vyhodnocené práce, postupující do okresního kola musí mít na zadní straně uveden souhlas se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce podepsaný zákonným zástupcem (příloha č.3). U školských zařízení se uznává generální souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý zákonným zástupcem. Toto ustanovení neplatí pro členy SH ČMS (souhlas se zpracováním os. údajů udělili při vstupu do spolku).

Každá práce musí být řádně označena - opatřena tabulkou:

Info o autorovi

Info o autorovi (PC verze)