Navigace

Obsah

Stránka

Jarní zpravodaj

Do 15.3. je možné zasílat příspěvky do  zpravodaje

1. 3. 2024 Zobrazit více

Zemřel Zasloužilý hasič Jan Kumpán

Zemřel Zasloužilý hasič Jan KumpánSmuteční oznámení

9. 12. 2023 Zobrazit více

Dovolená

Ve dnech pátek 29.9.2023 a ve středu 4.10.2023 bude kancelář OSH uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

27. 9. 2023

2. kolo výzvy Můj klub 2023 - pro neúspěšné žadatele

2. kolo výzvy Můj klub 2023 - pro neúspěšné žadateleNSA nově vyhlásila 2. kolo Výzvy Můj klub 2023 viz přiložený odkaz. Příjem žádostí bude zahájen 13. 9. od 12:00 hodin a ukončen 9. 10. 2023 do 17:00 hodin.

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/05-2023-muj-klub-2023-2-kolo/

Výzva je určena pouze neúspěšným žadatelům, kteří podali žádost v 1. kole od 16.11. do 30.12.2022 a řízení o poskytnutí dotace bylo zastaveno jedním z těchto uvedených důvodů.

Pokud byl uveden jakýkoli jiný důvod pro zastavení řízení, není spolek oprávněným žadatelem pro podání žádosti ve 2. kole.

Oprávněný žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

  1. podal žádost do Výzvy č. 21/2022 Můj klub 2023 (dále jen „Výzva 21/2022“) s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. a) řízení zastavil, neboť žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené k podání žádosti, tedy do 30.12.2022 do 12:00 hod., nebo
  2. podal žádost do Výzvy 21/2022 s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. c) řízení zastavil, neboť
    • žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodě 11.1. až 11.5. Výzvy 21/2022, a/nebo
    • přílohou žádosti nebylo písemné pověření dle bodu 10.1. písm. g) a bodu 11.1. Výzvy 21/2022, pokud žádost podal jiný pověřený člen statutárního orgánu, a/nebo
    • přílohou žádosti nebyla plná moc dle bodu 11.2. splňující podmínky bodu 10.1 písm. g) odst. 3 Výzvy 21/2022, pokud žádost podal zmocněnec, nebo
  3. odeslal dle bodu 11.3. a 11.5. Výzvy 21/2022 vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě z Jednotného dotačního portálu MF ČR (dále jen „JDP“), avšak vyplněný elektronický formulář z JDP nevygeneroval ve formátu PDF a nezaslal datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele, přičemž Poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl.

V tuto chvíli doporučujeme všem oprávněným žadatelům provést předběžnou přípravu na podání žádosti.

Tedy: aktualizovat sportovní rejstřík a připravit si povinné přílohy žádosti.

Po otevření jednotného dotačního portálu pro tuto výzvu opět zveřejníme návod pro podání žádosti.

Žádost o dotaci je možné podat POUZE DATOVOU SCHRÁNKOU. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat z jednotného dotačního portálu ve formátu PDF a zaslat podepsaný, včetně VŠECH příloh, VÝHRADNĚ prostřednictvím datové schránky žadatele!


12. 9. 2023 Zobrazit méně

Rozhodčí instruktoři PS

V průběhu října proběhne kurz na obnovu i na získání kvalifikace rozhodčí instruktor požárního sportu, přihlašování je možné přes odkazy níže.

6. 9. 2023 Zobrazit více

Rozhodčí instruktoři PS

V průběhu října proběhne kurz na obnovu i na získání kvalifikace rozhodčí instruktor požárního sportu, přihlašování je možné přes odkazy níže.

6. 9. 2023 Zobrazit více

Dovolená

Kancelář OSH Domažlice bude uzavřena v těchto dnech: čtvrtek 7.9.2023 a v pátek 8.9.2023 z důvodu čerpání řádné dovolené.

5. 9. 2023

Zemřel "Zasloužilý hasič" pan Oldřich Žák

Zemřel "Zasloužilý hasič" pan Oldřich ŽákOkresní sdružení hasičů Domažlice s lítostí oznamuje, že ve čtvrtek 10.srpna 2023 zemřel ve věku nedožitých 93 let pan Oldřich Žák dlouholetý člen a funkcionář Sboru dobrovolných hasičů Holýšov a dlouholetý funkcionář okresu Domažlice.Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

OSH Domažlice

18. 8. 2023 Zobrazit více

Domažlická překážka 2023 - výsledky

Domažlických překážek se letos z našeho okresu moc závodníků nezúčastilo, což je škoda, doufáme, že příští ročník to bude lepší.

7. 8. 2023 Zobrazit více

Soutěž "Domažlické překážky 2023"

Pozvánka na VIII. ročník soutěže

22. 6. 2023 Zobrazit více

Stránka