Navigace

Obsah

Stránka

Křenovská pětimíle - Běh pro Elišku

11.5.2024 od 13:00 hodin

7. 5. 2024 Zobrazit více

Žádosti o dotace na dětské tábory z prostředků MŠMT ČR

Žádosti o dotace na dětské tábory z prostředků MŠMT ČRPro pořadatele táborů zveřejňujeme žádosti o dotace na letní tábory a formulář pro vyúčtování táborů zimních.

Dotace je určena pouze pro SDH, které mají na OSH odevzdaný Registrační list kolektivu MH pro rok 2024 a tábor je vyvrcholením celoroční činnosti tohoto kolektivu.

25. 4. 2024 Zobrazit více

Memoriál Vendulky Fránové - 11. května

Memoriál Vendulky Fránové - 11. květnaOSH Plzeň-sever a OORM vás zvou na 20. ročník Memoriálu Vendulky Fránové, který se uskuteční 11. května v sobotu na stanici HZS Plzeňského kraje.

25. 4. 2024 Zobrazit více

Celorepublikové sekání vedoucích odborných rad mládeže 13.dubna

Celorepublikové sekání vedoucích odborných rad mládeže 13.dubnaCelorepublikové sekání vedoucích odborných rad mládeže 13.dubna

25. 4. 2024 Zobrazit více

Retro párty

SDH Sedlice

19. 4. 2024 Zobrazit více

Memoriál Josefa Bernklaua

SDH Štichov zve na Memoriál Josefa Bernklaua v požárním sportu 27.4.

12. 4. 2024 Zobrazit více

Pokyny pro  konání okrskové hasičské soutěže

V roce 2024 se uskuteční  okrskové hasičské soutěže v požárním sportu (dále Ps.) dle níže uvedených pokynů.

okrskové  soutěže proběhnou v termínu do 19.5.2024

4. 4. 2024 Zobrazit více

Pozvánka na školení preventistů SDH a preventistů obecních úřadů

V rámci školení proběhnou zkoušky k získání odbornosti "Preventista III a II stupně a obnova již získané odbornosti.

4. 4. 2024 Zobrazit více

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY SDH!!!

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY SDH!!!Vážení vedoucí sportovních oddílů SDH.

Na základě výzvy Národní sportovní agentury si Vás dovolujeme požádat o aktualizaci činnosti sportovců v centrální evidenci členské základny SDH.

Konkrétně se jedná o aktualizaci všech sportovců, kteří se účastní 6-ti a více oficiálních sportovních soutěží v daném roce.

Pro doplnění uvádíme definici termínu „oficiální soutěž“ z Výzvy Můj klub 2024: Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěž řízená sportovním svazem (tj. SH ČMS) dle bodu 2.7., krajským nebo okresním sportovním svazem (tj. KSH nebo OSH) dle bodu 2.8., a která je uvedena v jejich oficiálních termínových listinách jednotlivých soutěží (kalendář sportovních soutěží SH ČMS). Cílem soutěže je dosažení sportovního výsledku a porovnání sportovního výkonu.

 

Žádáme všechny sportovní oddíly SDH o provedení aktualizace vyznačením sportovce ve sloupci „Sportovec s 6 účastmi“ (viz. příloha) nejpozději do 10.04.2024

Po té bude provedena sumarizace za SH ČMS a import souboru do rejstříku sportu, dle pokynů Národní sportovní agentury (NSA).

Důvodem aktualizace je výzva NSA směrem k SH ČMS, na potvrzení údajů, které pobočné spolky (SDH) uvádějí v rejstříku sportu např. pro žádost o finanční podporu v programu Můj klub, ale i další výzvy (např. výzva „SVAZY“, tj. finanční podpora okresních a krajských kol).

 

Připomínáme, že soulad centrální evidence SDH s rejstříkem sportu NSA je NEZBYTNÝ.

Pokud jako SDH nemáte přístup do centrální evidence SDH, požádejte o součinnost Vaše okresní sdružení (OSH).

 

Velmi Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Věříme, že společně dokážeme na výzvu NSA reagovat v souladu s požadavky.

b


2. 4. 2024 Zobrazit méně

Stránka