Navigace

Obsah

Stránka

Důležité upozornění pro SDH

Upozorňujeme SDH o možnosti čerpání státní dotace na sportovní činnost dětí a mládeže.

1. 9. 2015 Zobrazit více

Výsledky okresního kola hry Plamen

Výsledky okresního kola hry Plamen

20. 6. 2015 Zobrazit více

Organizační zabezpečení okrskových soutěží pro rok 2015

Pokyny pro konání okrskové hasičské soutěže

28. 5. 2015 Zobrazit více

PLAMEN 2015

PLAMEN 2015

3. 4. 2015 Zobrazit více

Plán odborné přípravy JSDHO 2015

Termíny konání odborné přípravy k získání a k prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obcí a podniků na ÚO Domažlice

Plán odborné přípravy JSDHO 2015

 

 

ODBORNÁ PŘÍPRAVA JSDH OBCÍ A PODNIKŮ 2015

 

 

Termíny konání odborné přípravy k získání a k prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obcí apodniků na ÚO Domažlice

 

Místo konání: požární stanice Domažlice

Druh odborné přípravy

Termín

Čas

V 40 - Odborná příprava velitelů družstev a velitelů JSDH bez CAS či AS ve výbavě kategorie JPO V a VI k získání osvědčení o odborné způsobilosti formou        e-learningu.

19. - 21. 3. 2015

 (formou e-learningu se nahrazují první 2 dny kurzu)

08,00-16,00

V 8 - Odborná příprava velitelů družstev a velitelů JSDH kategorie JPO II a III k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti.

6. 3. 2015

(1 den)

08,00-16,00

V 8 - Odborná příprava velitelů družstev a velitelů JSDH kategorie JPO V a VI k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti.

17. 3. 2015

18. 3. 2015

 (ročně 1x, během pěti let alespoň 3x)

08,00-16,00

S 16 - Odborná příprava strojníků JSDH kategorie JPO II, III, V a VI k získání (jen u kategorií JPO V a VI) či prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti disponující CAS či AS.

12. 3. - 13. 3. 2015 (2 dny)

08,00-16,00

S 8 - Odborná příprava strojníků JSDH kategorie JPO V a VI k získání čiprodloužení osvědčení o odborné způsobilosti (jednotka vlastní DA či pož. stříkačku).

11. 3. 2015

(1 den)

08,00-16,00

 

 

Místo konání: požární stanice Staňkov

Druh odborné přípravy

Datum konání

Čas

V 8 - Odborná příprava velitelů družstev a velitelů JSDH kategorie JPO V a VI k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti.

4. 3. 2015

5. 3. 2015

 (ročně 1x, během pěti let alespoň 3x)

08,00-16,00

S 8 - Odborná příprava strojníků JSDH kategorie JPO V a VI k získání čiprodloužení osvědčení o odborné způsobilosti (jednotka vlastní DA či pož. stříkačku).

10. 3. 2015

(1 den)

08,00-16,00

 

 

Zkoušky odborné způsobilosti proběhnou vždy v poslední den konkrétního kurzu. Ustrojením členů jednotek SDH je stanoven požární stejnokroj PS II.

 

 

Do kurzu V 40 je nutné se nejméně 14 dní předem písemně přihlásit na adrese mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička, Břetislavova 158, 34401 Domažlice (přihlášku lze stáhnout na http://www.hzscr.cz/clanek/prehled-kurzu-odborne-zpusobilosti-a-specializacnich-kurzu-uo-domazlice.aspx ). Pro upřesnění informací nás můžete kontaktovat na: hrdlicka@hzspk.cz .

 

Termíny konání 40% odborné přípravy jednotek kategorie JPO II a III na stanici HZS kraje

 

Místo konání: PS Domažlice, PS Staňkov + hasební obvod jednotek

Druh odborné přípravy

Datum konání

Čas

Pravidelná odborná příprava členů JSDHO kategorie

JPO II a III – výcvik v DT v prostoru býv. školy H. Týn (eventuálně náhradní prostory)

duben 2015

 

bude upřesněn

Pravidelná odborná příprava členů JSDHO kategorie JPO II a III nácvik na hašení bambi vakem pod vrtulník

prázdniny 2015

 

bude upřesněn

Kurz VZOHV pro JPO předurčené na DN na stanici HZS kraje

1.pololetí 2015

(5 dní)

08,00-16,00

 

Termín konání IMZ velitelů jednotek SDH obcí a podniků

 

Místo konání: požární stanice Domažlice a Staňkov

Druh odborné přípravy

Datum konání

Čas

IMZ velitelů jednotek SDH obcí a podniků konané na stanici HZS kraje

listopad nebo prosinec 2015

(1 den)

08,00-12,00

 

 

Termíny konání kurzu Obsluha přenosných motorových pil v JPO

 

Místo konání: 1x PS Domažlice, 1x PS Staňkov a hasební obvody jednotek pro

praktickou část

Druh odborné přípravy

Datum konání

Čas

Kurz Obsluha motorových pil v JPO – celkem (64 hodin)

dle domluvy v 1. pol. roku 2015

(celkem 8 dní)

08,00-16,00

 

 

Termíny konání kurzu Nositelů dýchací techniky

 

Místo konání: PS Domažlice a areál HZS ulice Petrovická, Domažlice

Druh odborné přípravy

Datum konání

Čas

Kurz Nositelů dýchací techniky (16hodin)

5. - 7. 3. 2015

(celkem 3 dny)

16,00-20,00

08,00-16,00

 

Do kurzu NDT je nutné se nejméně 7 dní předem elektronicky přihlásit na: mathauser@hzspk.cz .

 

Taktická a prověřovací cvičení

 

-         TC v průběhu roku na základě předběžného projednání s jednotlivými JPO a schválením ředitelem ÚO Domažlice,

-         PC na základě schválení ředitelem ÚO Domažlice.

 

Podmínky pro absolování kurzů organizovaných na stanicích ÚO Domažlice:

 

V-8 (velitelé jednotek a družstev) pro všechny kategorie:

1)   platný kurz V-24 či V-40 z roku 2011, 2012, 2013 a 2014, aby bylo těmto velitelům prodlouženo osvědčení, musí se během 5-ti let zúčastnit alespoň 3 kurzů k prodloužení,

2)   velitelům s platným osvědčením z kurzu V-24 či V-40 z roku 2010 bude tento prodloužen v kurzu V-8 za předpokladu, že kurz V-8 absolvovali také v roce 2014 a v roce 2015 po absolvování kurzu V-8 úspěšně zvládnou přezkoušení. Pokud nebudou splněny všechny podmínky, budou muset absolvovat nově kurz V-40 viz. níže.

3)   velitelům s platným osvědčením z kurzu V-24 či V-40 z roku 2011 se musí zúčastnit v letech 2014, 2015 a 2016, v roce 2016 pak musí absolvovat úspěšně přezkoušení, poté bude osvědčení prodlouženo o dalších 5 let. Pokud nebudou splněny všechny podmínky, budou muset absolvovat nově kurz V-40 viz. níže.

 

V-40 (velitelé jednotek a družstev) pro všechny kategorie:

1)     kurz v délce 40 hodin je v rámci e-learningu (elektronické prezentace zakončené testem v místě bydliště člena JSDH) je kurz krácen o 2 dny (16 hodin). Na pracovištích HZS je tedy nutné absolvovat 3 dny (24 hodin) zpravidla čtvrtek až sobota.

2)     kurz k získání odborné způsobilosti pro jednotky mající ve výbavě automobilovou stříkačku či cisternovou automobilovou stříkačku pořádá v rámci HZS Plzeňského kraje Školicí středisko v Třemošné. Bližší informace ke kurzu, přihláškám a termínům na www.hzspk.cz.

3)     kurz k získání odborné způsobilosti pro jednotky mající ve výbavě pouze motorovou stříkačku nebo dopravní automobil pořádá v rámci územního odboru Domažlice požární stanice Domažlice.

 

S-16 (jednotky mající ve výbavě CAS nebo AS) pro všechny kategorie:

1) věk 21 let (dle zákona 361)

2) 2 roky praxe v řízení sk. C, D ,B dle hmotnostní kategorie zásahového vozidla

3) absolvování základní OP v jednotce

 

S-8 (jednotky mající ve výbavě DA, NA nebo motorovou stříkačku) pro JPO V a VI:

1) věk 18 let

2) absolvování základní OP v jednotce

3) u jednotek mající ve výbavě DA či NA věk 21 (dle zákona 361)

4) u jednotek mající ve výbavě DA či NA 2 roky praxe v řízení sk. C, D, B dle hmotnostní kategorie zásahového vozidla

 

Obsluha motorových pil – pro všechny kategorie:

1)   věk 18 let

2)   absolvování základní OP v jednotce

 

NDT (nositelé dýchací techniky) pro všechny kategorie:

1)      věk 18 let

2)      absolvování základní OP v jednotce

3)      zdravotní způsobilost – prohlídka u lékaře dle NV 352/2003 kategorie 1

 

Schvaluji: plk. Ing. Václav Petržík - ředitel ÚO Domažlice


1. 1. 2015 Zobrazit méně

Stránka