Navigace

Obsah

Stránka

Důležité upozornění pro SDH

Upozorňujeme SDH o možnosti čerpání státní dotace na sportovní činnost dětí a mládeže.

1. 9. 2015 Zobrazit více

Výsledky okresního kola hry Plamen

Výsledky okresního kola hry Plamen

20. 6. 2015 Zobrazit více

Organizační zabezpečení okrskových soutěží pro rok 2015

Pokyny pro konání okrskové hasičské soutěže

V roce 2015 se uskuteční okrskové hasičské soutěže v požárním sportu (dále Ps.) dle níže uvedených pokynů.

okrskové kola soutěže proběhnou v termínu do 28.6.2015

1. Je nutné si vybrat nejméně dvě disciplíny a to z požárního útoku, štafety 4x 100m nebo běh na 100m s překážkami.

2. Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží schválené VV SH ČMS dne 12.10. 2007.

3. Je na každém okrsku, jaké závodníky v jednotlivých družstvech nechá závodit mimo vlastní členy. Může to řešit v organizačním zabezpečení soutěže.

4. Soutěže se mohou zúčastnit i družstva mužů a žen ve věku nad 35 let muži a 30 let ženy – II. věková kategorie. Tato družstva provádí pouze požární útok a nepostupují do okresního kola.

5. I.(okresní) kolo se uskuteční v září 2015 termín bude zveřejněn koncem června. Vítěz se kvalifikuje do II. (krajského) kola 2016. Bude se soutěžit v požárním sportu.

6. Do I. kola postupují vítězové okrskové soutěže nebo jejich zástupci družstev mužů, kteří splnili nejméně dvě disciplíny. Soutěž je možné doplnit o další družstva za okrsky, které nebudou mít zástupce. Výběr bude podle umístění v okresních soutěžích. Rozhodne OORV .

7. Do I. kola postupují všechna družstva žen, která se zúčastnila okrskové soutěže a splnila nejméně dvě disciplíny.

8. Přihlášky, výsledkové listiny a diplomy si mohou velitelé okrsků vyzvednou na OSH.

9. Termíny konání soutěží je nutné v předstihu nahlásit na OSH. Nenahlášená soutěž nebude pojištěna.

10. Odškodněn může být pouze člen, který má zaplaceny členské příspěvky. Termín odvodu příspěvků byl stanoven do 31.1. 2015.

11. Zdravotní služba: pořadatel zajišťuje po celé konaní soutěže zdravotní službu. Každý úraz je nutno neprodleně nahlásit na OSH !!!

12. Při nácviku a při konání soutěží je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Zvláště je nutno používat ochranou přilbu a posoudit vhodnost provádění všech disciplín při nepříznivém počasí .

13. Při nepříznivém počasí nebo při pořádání soutěže na malém prostoru lze upravit štafetu 4 x 100 m dle svého uvážení ( bez kladiny nebo jiných překážek,kratší dráha, atd. ).

14. Výsledky soutěže zašlete na OSH nejpozději do 29. června 2015, zodpovídá starosta okrsku.

15. Okrsek si vypracuje vlastní organizační zabezpečení této soutěže do svých podmínek s tím, že

dodrží jednotlivé body v pokynech OSH a směrnice hasičských soutěží.

16. Okrsek zajistí nejméně tři rozhodčí nebo pomocníky rozhodčího na okresní kolo v Ps.

Václav Kalčík Tomáš Kohel

Tel.mob. 606 410 117

Starosta OSH Domažlice Vedoucí odborné rady velitelů


28. 5. 2015 Zobrazit méně

PLAMEN 2015

PLAMEN 2015

3. 4. 2015 Zobrazit více

Plán odborné přípravy JSDHO 2015

Termíny konání odborné přípravy k získání a k prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obcí a podniků na ÚO Domažlice

1. 1. 2015 Zobrazit více

Stránka