Navigace

Obsah

Stránka

Důležité upozornění pro SDH

Upozorňujeme SDH o možnosti čerpání státní dotace na sportovní činnost dětí a mládeže.

1. 9. 2015 Zobrazit více

Výsledky okresního kola hry Plamen

Výsledky okresního kola hry Plamen

20. 6. 2015 Zobrazit více

Organizační zabezpečení okrskových soutěží pro rok 2015

Pokyny pro konání okrskové hasičské soutěže

28. 5. 2015 Zobrazit více

PLAMEN 2015

PLAMEN 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní   sdružení hasičů Domažlice

a

Okresní odborná rada mládeže Domažlice

             

 

logologo

                                                                                                                                                                                   

                                

                                           

 Organizační zabezpečení

   okresní soutěže hry

PLAMEN

 

Soutěž se uskuteční v Domažlicích v sobotu 16.5.2015

 

Dojezd kolektivů do 8.00 hod na městský stadion v Domažlicích.

Prezence do 8.30 hod, začátek v 9.00 hod.

Přihlášení se je možné do 9.5.2015

Každý vedoucí zabezpečí 3 rozhodčí, kteří se dostaví do 7.30 hod.

 

 

V okresní soutěži se budou plnit tyto disciplíny, podle Směrnic hry Plamen:

                        

        štafeta CTIF

        štafeta 4 x 60 m

        štafeta dvojic

        požární útok

        hodnocení celoroční činnosti  kroniky ( formulář je na str.4)

běh na 60 m jednotlivci – (nepovinná disciplína)

 

Všechny disciplíny se budou provádět v přilbách, kopačky jsou zakázané!!!

V kategorii mladší mohou soutěžit MH narození po 1.9. 2004

       

Štafeta CTIF 

Bude plnit jen 6 soutěžících, budou vypuštěny volné úseky. Rozdělovač, 2 hadice  C   15 m a proudnici /štafeta/ si družstva zajistí sami. Družstvo bude mít dva pokusy.

       

Štafeta 4 x 60 m    

 

                  1. úsek  kladina

                  2. úsek bariera 0,8 m (starší hoši bariera 1,5 m )

                3. úsek přenášení hasicího přístroje

                4. úsek 2  C 10 m a rozdělovač (zajistí si  každé družstvo)

Družstvo má dva pokusy a poběží je najednou. Soutěžící musí proběhnout s napojenou proudnicí do cíle, kde ji položí na zem a neodpojuje ji - proudnice s celou spojkou musí být za cílovou čárou.

 

Požární útok

Družstva si zajistí sací koš, 2 savice 1,6 m, 2 hadice B 10 m, 4 hadice C 10 m, rozdělovač, 2 proudnice C výstřiková hubice 12,5 mm a klíče na hadice, vlastní PS. V obou kategoriích může obsluhovat PS dospělý strojník za těchto podmínek: bude řádně označen, obsluhuje výhradně PS ( nastartuje ji, nasaje vodu, pustí vodu, zastaví vodu, vypne PS…). Nesmí nic napojovat ani jinak pomáhat závodníkům. Vše ostatní k provedení PÚ zůstává dle směrnic hry Plamen.

 

PÚ provádí:  7 členné družstvo MH ( včetně strojníka MH) nebo

                     7 členné družstvo MH + dospělý strojník

                     ( za uvedených podmínek) 

Pokusy budou 2.  Terče nástřikové, pokusy budou měřeny elektronickou časomírou. Možnost odmítnutí 2. pokusu.

       

Štafeta dvojic

Budou dva pokusySoutěžící si zajistí:1 hadice C 10 m dlouhá, proudnici a přechod B/C.

 

Přebor jednotlivce

Běh na 60 m - nepovinná disciplína

Výkonnostní třídy:     chlapci                 dívky

         1.                    14,0 a méně       15,0 a méně                                          

         2.                    14,1 - 16,0 s       15,1 – 17,0 s                                                        

         3.                    16,1 - 18,0 s       17,1 – 19,0 s                                        

 

 

Přebor jednotlivců se bude konat jen v případě dostatečného počtu závodníků.

 

Celoroční činnost

V kronice bude zapsáno z každého okruhu jedna podmínka, okruhy jsou čtyři. Za nesplnění okruhu obdrží družstvo 5 trestných bodů.

Účastníci zimního setkání mají okruh 2 splněný.

 

 Tabulku k hodnocení celoroční činnosti , která je součástí tohoto OZ ( str.č.4) prosím vytiskněte, vyplnte a vložte do kroniky . Toto pak prosím odevzdejte 18.5. 2014 při presenci. Děkuji

 

Kdo nemá odevzdaný registrační list 2015 nemá nárok na dotaci a nemůže soutěžit! ! ! 

 

              Hodnocení celoroční činnosti MH :

 

        SDH ……………………………………………………..

 

 

 Akce …………….:                  

Počet zúčast. MH

 č.stránky v kronice 

Okruh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruh3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruh 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. 2015 Zobrazit méně

Plán odborné přípravy JSDHO 2015

Termíny konání odborné přípravy k získání a k prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obcí a podniků na ÚO Domažlice

1. 1. 2015 Zobrazit více

Stránka