Navigace

Obsah

Aktuálně pro ročník 2022/2023

Ročník


 REGISTRACE

 


Přihlášky - soutěže

Zde si můžete stáhnout startovací průkazy na jednotlivé kola hry Plamen či CHLMH. Pokud-li přijedete již s vyplněnými průkazy k prezenci, ušetříte čas na soutěži nejen Vám, ale i nám!

 

Směrnice - nová verze 2022

Níže si můžete stáhnout platné směrnice, dle kterých se řídí celoroční činnost. Lze i zakoupit v kanceláři OSH Domažlice. 

Neplest si OZ a Směrnice!!! OZ je vždy vydáno OORM pro nadcházející soutěž jako doplněk ke Směrnicím.

Směrnice dorostu by se měly v nejbližší době měnit, proto si je radši stáhněte a nekupujte zbytečně v knižní podobě.

Komentář (výklad) ke Směrnici hry Plamen a Směrnici celoroční činnosti dorostu

Zveřejňujeme komentář (výklad) k platné Směrnici hry Plamen a Směrnici celoroční činnosti dorostu aktuální k 1.1.2023.

Směrnice je soubor konkrétních principů a pravidel, které definují  základní výchovně - vzdělávací a sportovní činnosti mladých hasičů v souladu se Strategií mládež 2030+. Směrnice se vydávají jako globální dokument zpravidla jedenkrát za pět či více let.
Oproti tomu komentář respektive výklad je  podpůrný  „živý“ dokument, který je závaznou přílohou směrnic, upřesňuje, popisuje a podrobněji rozpracovává konkrétní situace, které vycházejí z praxe a jejichž hodnocení by nemuselo být vždy totožné.
Komentář byl vypracován na základě celostátního setkání trenérů a rozhodčích, delegátů ze všech KSH, a jejich námětů. Může se v průběhu dlouholeté platnosti směrnic upravovat, v návaznosti na nově získané poznatky. Ústřední odborná rada mládeže velmi děkuje všem trenérům, rozhodčím a dalším konzultantům, kteří se na tvorbě dokumentu podíleli.

Zároveň zveřejňujeme aktualizovanou prezentaci věnující se provádění kontroly materiálu.

 

Ke stažení:

  • Komentář (výklad) ke Směrnici hry Plamen, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
  • Komentář (výklad) ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
  • Kontrola materiálu (stáhnout

 


Vedoucí

Výkonný výbor SH ČMS  na svém jednání 13. 6. 2019 schválil aktualizovaný dokument Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů

 


Vybavenost pro tréninky Plamene

 

 

Seznam vedoucích našeho okresu

Kdo má osvědčení doma, doručte ho na OSH Domažlice, pro úplnost evidence. Bez vydaného osvědčení, nemůže být prodloužena kvalifikace.