Navigace

Obsah

 REGISTRACE

 


Přihlášky - soutěže

Zde si můžete stáhnout startovací průkazy na jednotlivé kola hry Plamen či CHLMH. Pokud-li přijedete již s vyplněnými průkazy k prezenci, ušetříte čas na soutěži nejen Vám, ale i nám!

 

Směrnice - nová verze 2022

Níže si můžete stáhnout platné směrnice, dle kterých se řídí celoroční činnost. Lze i zakoupit v kanceláři OSH Domažlice. 

Neplest si OZ a Směrnice!!! OZ je vždy vydáno OORM pro nadcházející soutěž jako doplněk ke Směrnicím.

Směrnice dorostu by se měly v nejbližší době měnit, proto si je radši stáhněte a nekupujte zbytečně v knižní podobě.

Ke stažení pro ZHVB

Komentář (výklad) ke Směrnici hry Plamen a Směrnici celoroční činnosti dorostu

Zveřejňujeme komentář (výklad) k platné Směrnici hry Plamen a Směrnici celoroční činnosti dorostu aktuální k 1.1.2023.

Směrnice je soubor konkrétních principů a pravidel, které definují  základní výchovně - vzdělávací a sportovní činnosti mladých hasičů v souladu se Strategií mládež 2030+. Směrnice se vydávají jako globální dokument zpravidla jedenkrát za pět či více let.
Oproti tomu komentář respektive výklad je  podpůrný  „živý“ dokument, který je závaznou přílohou směrnic, upřesňuje, popisuje a podrobněji rozpracovává konkrétní situace, které vycházejí z praxe a jejichž hodnocení by nemuselo být vždy totožné.
Komentář byl vypracován na základě celostátního setkání trenérů a rozhodčích, delegátů ze všech KSH, a jejich námětů. Může se v průběhu dlouholeté platnosti směrnic upravovat, v návaznosti na nově získané poznatky. Ústřední odborná rada mládeže velmi děkuje všem trenérům, rozhodčím a dalším konzultantům, kteří se na tvorbě dokumentu podíleli.

Zároveň zveřejňujeme aktualizovanou prezentaci věnující se provádění kontroly materiálu.

 

Ke stažení:

  • Komentář (výklad) ke Směrnici hry Plamen, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
  • Komentář (výklad) ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
  • Kontrola materiálu (stáhnout

 


Vedoucí

Výkonný výbor SH ČMS  na svém jednání 13. 6. 2019 schválil aktualizovaný dokument Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů


Program k testování a výuce vedoucích mládeže

Pokud chcete program použít pro testování je postup následující:

  1. Rozkliknout "Nastavení uživatele", zaškrtnout políčko "Zkouškový režim".
  2. Nastavení testu, provést výběr otázek.
  3. Kliknout na "Hodnocení On-line testu", zadat heslo: shcms, poté nastavit své heslo pro dané školení.
  4. Uložit jako nový soubor, rozeslat/nahrát na flash disk a poslat posluchačům ke zkopírování.
  5. Po vyplnění testu tlačítko blokováno vámi zadaným heslem, nutno vás přivolat k vyhodnocení.

 

Soubor testů ke stažení

Vytažené testy pro vedoucí MH - pro zkoušení OSH Domažlice 

 


Vybavenost pro tréninky Plamene

 

 

Seznam vedoucích našeho okresu

Kdo má osvědčení doma, doručte ho na OSH Domažlice, pro úplnost evidence. Bez vydaného osvědčení, nemůže být prodloužena kvalifikace.