Obsah

 

Plán práce VV OSH  DOMAŽLICE na rok 2022

 

Stále body programu jednání VV:

- zahájení, volby zapisovatelů, ověřovatelů, schválení programu jednání

- informace z jednání vyšších orgánů – odborných rad

- kontrola plnění usnesení

- realizace zaměření činnosti SH ČMS

- návrh na vyznamenání

- příprava programu dalšího jednání

 

  3. února             1. Zhodnocení VH SDH 

                            2. PO očima dětí                           

                            3. Projednání čerpání rozpočtu za rok 2021

                            4. OZ Zimního setkání MH

                            5. Příprava „Zpravodaje

 

          

 7. dubna             1. Příprava Shromáždění představitelů SDH

                            2. OZ soutěží mládeže

                            3. OZ soutěží dospělých, CHVL, 

                            4. Zhodnocení VH okrsků

                            5. Zajištění přípravy I.kola v PS

 

19. dubna             SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH

 

  2. června            1. Projednání činnosti OR mládeže

                             2. Projednání činnosti sekce rozhodčích

                             3. Projednání činnosti aktivu ZH

                             4. Zhodnocení jednání Shromáždění představitelů SDH

 

 25. srpna              1. Projednání činnosti aktivu zasloužilých hasičů

                             2. OZ  ZPV MH + dorostu

                             3. Příprava „Zpravodaje“

                             4. Čerpání rozpočtu za  1/2 roku 2022

 

 6. října                l. Hodnocení I. kola v PS a CHHVL

                            2. Příprava Shromáždění představitelů SDH

                            3. Hodnocení ORP – rozbor požárnosti

                            4. Příprava VH sborů a okrsků

                            5. Stanovit inventarizační komisi  

                             6. Návrh rozpočtu na rok 2023

 

3. listopadu -    SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVITELŮ SDH    

 

8. prosince          1. Schválení plánu práce na rok 2023

                            2. Zhodnocení jednání Shromáždění představitelů SDH

                            3. Delegování na VVH

 

 

Schváleno VV OSH Domažlice 9.12.2021