Navigace

Obsah

POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF + CHODSKÁ LIGA DOROSTU + PLNĚNÍ ODZNAKŮ ODBORNOSTI

Dne 15.4.2023 jste si již od rána mohli povšimnout nebývalého zástupu hasičských aut
a spousty dětí v areálu bývalých kasáren v Domažlicích.

To se mladí hasiči a jejich vedoucí
sjížděli na jednu z technicky náročných disciplín hry Plamen, požární útok CTIF, která byla
pořádána Okresní odbornou radou mládeže a Okresním sdružení hasičů Domažlice.
V letošním roce se disciplína uskutečnila dle nových směrnic, které jsou platné od 1.9.2022.
Disciplína klade na závodníky nebývalou náročnost technického provedení, natahují zde přes
překážky (vodní příkop, příčné břevno, tunel a lávka) hadice, u kterých nesmí dojít k
překroucení. Nejzákeřnější překážkou je již každoročně nakreslený vodní příkop, který
závodníci měli problém přeskočit. Ozýval se i všem známý klakson, který oznamoval, že
závodníci mají nastříkáno 5 l vody pomocí ručních stříkaček.
Kategorie mladší: V kategorii mladší se zúčastnilo 10 družstev (9 SDH). Na třetím místě se
umístily MH z Folmavy B, na druhém místě MH z Milavče a na prvním místě MH z Folmavy
A. SDH Folmava měla dvě družstva, proto byly rozděleni na družstvo A a B.
Kategorie starší: V kategorii starší se zúčastnilo 12 družstev (10 SDH). Na třetím místě se
umístily MH z Klenčí pod Čerchovem, na druhém místě MH z Folmavy A a na prvním místě
MH z Milavče.
 Pro dorostence a dorostenky byla připravena disciplína „SAVUZL“. Výsledek tohoto klání se
započítává do Chodské ligy dorostu. Název vznikl ze slov sací vedení a uzle. Jedná se o dva
úkoly, které dorostenec musí splnit na čas na úseku 10 m. Této disciplíny se zúčastnily 4
dorostenky a 22 dorostenců (dorostenci byli rozděleny na kategorii starší (10) a střední (12)).
Umístění dorostenek: 1. Tereza Kureková z Chodské Lhoty
2. Valentýna Engelová z Hluboké
3. Sofie Rabasová z Chodova
Umístění dorostenců starší: 1. Jan Kulač z Hluboké
2. Jan Husník z Chodské Lhoty
3. Martin Rada z Chodské Lhoty
Umístění dorostenců střední: 1. Martin Sika z Chodské Lhoty
2. Daniel Kratochvíl z Chodské Lhoty
3. Adam Vaněk z Milavče

 Každoroční povinnou součástí naší činnosti je splnění odznaků odborností. Mladí hasiči
prokazují znalosti podle své odbornosti, která je každý rok jiná. Kronikáři se učí, co
důležitého patří do kroniky MH a jak se píše, historii hasičstva apod., strojníci zase poznávají
hasičské nářadí, obsluhu stroje, preventisté úkony k  zabránění požárům, ti starší už jsou pak
prověřováni z  obsáhlejších znalostí, např. z  první pomoci, vedení kolektivu, pravidel
disciplín, signálů apod. Přezkoušení probíhá formou testu, tolerance chyb je 20%. U 
některých odborností pak následuje ještě praktická část.
Byly otevřeny i specializace, a to ekolog, zdravotník a ajťák.


Vytvořeno: 13. 6. 2023
Poslední aktualizace: 13. 6. 2023 23:24
Autor: administrátor web