Navigace

Obsah

Pravidla soutěží, práva a povinnosti soutěžících, dělba práce štábu soutěží a povinnosti rozhodčích, jsou uvedeny ve Směrnici pro celoroční činnost kolektivů hasičů a Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS.

Kvalifikační stupně:

 • II. stupeň - provádí se na úrovni okresu
 • I. stupeň - provádí se na úrovni ústředí

Povinnosti rozhodčího:

 • zúčastňovat se podle možností soutěží, na které je delegován, nebo pozván,
 • vystupovat tak, aby reprezentoval rozhodčího (rozumí se rozhodovat v duchu pravidel soutěže dané specializace), dodržovat stejnokrojový předpis a chovat se v duchu zásad člena SH ČMS,
 • do 5 let obhájit kvalifikační stupeň II., do 5 let obhájit kvalifikační stupeň I.,
 • v případě vydání nových směrnic se podrobit přezkoušení do zahájení soutěžní sezóny

Práva rozhodčího:

 • přihlásit se po uplynutí 1 roku ke zkouškám k získání II. stupně rozhodčího, jestliže mu byl po nesplnění limitu průkaz rozhodčího odebrán,
 • rozhodovat na soutěžích podle své dosažené kvalifikace

Způsob zkoušení

Test obsahuje 13 testů s počtem otázek 10. (130 otázek ze směrnic mladých hasičů i dorostu).

Ústní zkouška obsahuje odpověď na 3 vylosované otázky, z toho je 1 otázka z oblasti sčítací komise.

 

Výkonný výbor SH ČMS schválil dne 1. 12. 2022 novelu Statutu rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS.

Jeho celé znění ke stažení:

 

Neplest si OZ a Směrnice!!! OZ je vždy vydáno OORM pro nadcházející soutěž jako doplněk ke Směrnicím.

 


Seznam rozhodčích mládeže, kteří získali/obnovili od roku 2018

I. kvalifikace:

 • Petr Ouřada
 • Josef Hoffmann
 • Kristýna Tomanová
 • Aneta Královcová
 • Martina Vaňková
 • Karel Steinbach

II.kvalifikace:

 • Dušan Inderholc
 • Pavel Inderholc ml.
 • Jana Jandová
 • Josef Zíka st.
 • Eliška Vaňková
 • Kateřina Vaňková
 • Pavel Inderholc nejml.
 • Jakub Inderholc
 • Lukáš Michajlov
 • Tomáš Růžek
 • Jaroslav Barborka
 • Adéla Barborková