Obsah

Plán práce VV OSH na rok 2015

 

Stále body programu jednání VV:

- zahájení, volby zapisovatelů, ověřovatelů, schválení programu jednání

- informace z jednání vyšších orgánů – odborných rad

- kontrola plnění usnesení

- realizace závěrů V. sjezdu SH ČMS

- návrh na vyznamenání

- příprava programu dalšího jednání

 

   Únor                1. Zhodnocení VVH SDH  a okrsků

      5.                   2. Příprava shromáždění delegátů SDH

                            3. PO očima dětí                            

                            4. Projednání čerpání rozpočtu za rok 2014

 

  Březen                   Shromáždění delegátů SDH

      28.

 

  Duben              1. Zhodnocení jednání shromáždění delegátů SDH

      16..                2. OZ soutěží mládeže

                            3. OZ soutěží dospělých, CHVL,                         

                            4. Zajištění přípravy I. kola v PS

 

 Červen               1. Zajištění přípravy I. kola v PS

     11.                   2. Projednání činnosti OR mládeže

                             3. Projednání činnosti sekce rozhodčích

 

  Srpen                 l. Projednání činnosti klubu zasloužilých hasičů

     20.                   2. OZ  ZPV MH + dorostu

                             3. Příprava „Zpravodaje“

                             4. Čerpání rozpočtu za  1/2 roku 2015

 

  Říjen                 l. Hodnocení I. kola v PS a CHVL

    15.                   2. Příprava shromáždění představitelů SDH

                            3. Hodnocení ORP – rozbor požárnosti

                            4. Příprava VVH sborů a okrsků

                            5. Stanovit inventarizační komisi  

                            7. Návrh rozpočtu na rok 2015

 

Listopad 5. 11. -  SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVITELŮ SDH    

 

Prosinec            1. Schválení plánu práce na rok 2016

   10.                   2. Zhodnocení jednání shromáždění představitelů SDH

                           3. Delegování na VVH

 

 

 

Schváleno VV OSH Domažlice 11. 12. 2014