Obsah

Plán práce VV OSH  DOMAŽLICE na rok 2016

Stále body programu jednání VV:

- zahájení, volby zapisovatelů, ověřovatelů, schválení programu jednání

- informace z jednání vyšších orgánů – odborných rad

- kontrola plnění usnesení

- realizace závěrů V. sjezdu SH ČMS

- návrh na vyznamenání

- příprava programu dalšího jednání

  4. února            1. Zhodnocení VVH SDH  a okrsků

                            2. PO očima dětí                           

                            3. Projednání čerpání rozpočtu za rok 2015

                            4. OZ Zimního setkání MH

                             5. Příprava „Zpravodaje“.

 7. dubna             1. Příprava shromáždění představitelů SDH

                            2. OZ soutěží mládeže

                            3. OZ soutěží dospělých, CHVL,                          

                            4. Zajištění přípravy krajského kola dorostu

 13. dubna          SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH

 9. června             1. Zajištění přípravy I. kola v PS

                             2. Projednání činnosti OR mládeže

                             3. Projednání činnosti sekce rozhodčích

                             4. Zhodnocení jednání shromáždění představitelů SDH

 25. srpna              l. Projednání činnosti klubu zasloužilých hasičů

                             2. OZ  ZPV MH + dorostu

                             3. Příprava „Zpravodaje“

                             4. Čerpání rozpočtu za  1/2 roku 2016

 13. října            l. Hodnocení I. kola v PS a CHHVL

                            2. Příprava shromáždění představitelů SDH

                            3. Hodnocení ORP – rozbor požárnosti

                            4. Příprava VVH sborů a okrsků

                            5. Stanovit inventarizační komisi  

                             6. Návrh rozpočtu na rok 2017

10. listopadu -    SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVITELŮ SDH    

8. prosince         1. Schválení plánu práce na rok 2017

                            2. Zhodnocení jednání shromáždění představitelů SDH

                            3. Delegování na VVH

 

 

Schváleno VV OSH Domažlice 10. 12. 2015