Obsah

Plán práce VV OSH  DOMAŽLICE na rok 2019

 

Stále body programu jednání VV:

- zahájení, volby zapisovatelů, ověřovatelů, schválení programu jednání

- informace z jednání vyšších orgánů – odborných rad

- kontrola plnění usnesení

- realizace zaměření činnosti SH ČMS

- návrh na vyznamenání

- příprava programu dalšího jednání

 

  7. února             1. Zhodnocení VVH SDH  

                            2. PO očima dětí                           

                            3. Projednání čerpání rozpočtu za rok 2018

                            4. OZ Zimního setkání MH

                             5. Příprava „Zpravodaje“.

 

 4. dubna             1. Příprava shromáždění představitelů SDH

                            2. OZ soutěží mládeže

                            3. OZ soutěží dospělých, CHVL,                          

                            4. Zhodnocení VVH okrsků

                            5. Zajištění krajské soutěže Plamen

 

 11. dubna          SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH

 

 6. června             1. Zajištění přípravy I. kola v PS

                             2. Projednání činnosti OR mládeže

                             3. Projednání činnosti sekce rozhodčích

                             4. Zhodnocení jednání shromáždění představitelů SDH

 

 22. srpna              l. Projednání činnosti aktivu zasloužilých hasičů

                             2. OZ  ZPV MH + dorostu

                             3. Příprava „Zpravodaje“

                             4. Čerpání rozpočtu za  1/2 roku 2019

 

 10. října              l. Hodnocení I. kola v PS a CHHVL

                            2. Příprava shromáždění představitelů SDH

                            3. Hodnocení ORP – rozbor požárnosti

                            4. Příprava VVH sborů a okrsků

                            5. Stanovit inventarizační komisi  

                             6. Návrh rozpočtu na rok 2020

 

7. listopadu -    SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVITELŮ SDH    

 

12. prosince        1. Schválení plánu práce na rok 2020

                            2. Zhodnocení jednání shromáždění představitelů SDH

                            3. Delegování na VVH

 

 

 

Schváleno VV OSH Domažlice 6. 12. 2018.