Navigace

Obsah

V záložkách najdete soutěže/projekty, které jsou aktuální a můžete se do nich zapojit.
(pokud víte o nějaké, která tu není uvedena - zašlete nám informace na oormdomazlice@gmail.com)

Požární ochrana očima dětí a mládeže
pro rok 2022

logo

Odevzdání prací do 11. 3. 2022 (kancelář OSH Domažlice)

Obsahové zaměření tématu DT pro rok 2022: „ŽIVELNÉ KATASTROFY – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE“ 

například:

  • Zásah hasičů při živelné katastrofě (povodeň, vítr, sněhová kalamita, bouře apod.),
  • průběh činností v rámci ochrany obyvatelstva (evakuace, ukrytí a varování osob; zajištění objektů; likvidační práce),
  • použití vhodných prostředků pro zásah,
  • součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou, Horskou službou apod.,
  • memento – poučení z nastalých případů.

 

Důležitá poznámka:

Vyhodnocené práce postupující do okresního kola musí mít na zadní straně uveden souhlas se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce podepsaný zákonným zástupcem (Příloha č. 1). U školských zařízení se uznává generální souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý zákonným zástupcem. Pokud je generální souhlas udělen, uveďte tuto skutečnost ke kontaktním údajům autora. Toto ustanovení neplatí pro členy SH ČMS (souhlas se zpracováním os. údajů udělili již při vstupu do spolku).

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ - KE STAŽENÍ

PRŮVODNÍ DOPIS - KE STAŽENÍ

plakát 

 

Stránka

  • 1

Požární ochrana očima dětí 2022

Požární ochrana očima dětí 2022Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2, vydává Organizační zabezpečení pro 48. ročník soutěže

26. 10. 2021 Zobrazit více

Požární ochrana očima dětí 2020

Požární ochrana očima dětí 2020Výsledky ročníku

12. 11. 2020 Zobrazit více

Stránka

  • 1