Navigace

Obsah

V záložkách najdete soutěže/projekty, které jsou aktuální a můžete se do nich zapojit.
(pokud víte o nějaké, která tu není uvedena - zašlete nám informace na oormdomazlice@gmail.com)

Požární ochrana očima dětí a mládeže
pro rok 2021

2021

Své  práce odevzdejte do 26. 3. 2021 do kanceláře OSH Domažlice či na mail.

Všichni vnímáme současnou nelehkou situaci. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem "Průvodní list POODM 2021". V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument "Průvodní list POODM 2021" pojmenuje svým jménem a kategorií a zašlete na mail: oormdomazlice@gmail.com

Propozice

Průvodní list 

Plakát

 

Obsahové zaměření tématu “DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH - NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE.“
pro rok 2021 je například:
- Zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu,
- co udělat nejdříve, co následně (např.: vypnutí trakčního vedení na elektrifikované trati, evakuace cestujících, požár vlaku, požár vozidla, vyproštění zraněných osob, jejich doprava k ošetření ZZS apod.),
- použití vhodných hasebních prostředků pro hasební zásah,
- součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou,
- memento - poučení z nastalých případů, zásady bezpečného projetí železničním přejezdem apod.

 

Důležitá poznámka:
Vyhodnocené práce, postupující do okresního kola musí mít na zadní straně uveden souhlas se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce podepsaný zákonným zástupcem (příloha č.2). U školských zařízení se uznává generální souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý zákonným zástupcem. Pokud je generální souhlas udělen, uveďte tuto skutečnost ke kontaktním údajům autora. Toto ustanovení neplatí pro členy SH ČMS (souhlas se zpracováním os. údajů udělili již při vstupu do spolku).

Každá práce musí být řádně označena - opatřena tabulkou: info o autorovi

Stránka

  • 1

Stránka

  • 1