Navigace

Obsah

Pokud-li máte zájem o nahrátí tohoto kalendáře do Vašeho vlastního, napište na mail: oorm.domazlice@gmail.com či klikněte na ikonu +GoogleCalendar (vpravo dole)

Vyberte si přislušný kalendářní rok:

Plán akcí 2019

 • 11.1.- setkání rady (18:00 - klubovna OSH Domažlice)
 • 2.2.  - zimní setkání - CHLMH (ZŠ Komenského 17 - Domažlice)
 • 8.3.- setkání rady (18:00 - klubovna OSH Domažlice)
 • 15. 3. - uzávěrka PO očima dětí (do tohota data odevzdat práce na OSH Domažlice)
 • 16.3. - školení rozhodčích mládeže (9:00 - klubovna OSH Domažlice)
 • 13.4.- požární útok CTIF (kasárny Domažlice) + plnění odbornosti a specializací MH (klubovna OSH Domažlice)
 • 27.4. - CHLMH (Pocinovice)
 • 11.5.- okresní kolo hry Plamen (stadion Jiskra Domažlice) + odevzdání maskota
 • 25.5. -  CHLMH (Petrovice)
 • 1.6. - CHLMH (Hluboká)
 • 8. - 9.6. - krajské kolo hry Plamen (Domažlice)
 • 23. 6. - krajské kolo dorost (Plzeň)
 • 29. 6. - 1. 7.  - MČR hry Plamen (Vlašim)
 • 5. - 7. 7. - MČR dorost (Svitavy)
 • srpen- setkání rady (18:00 - klubovna OSH Domažlice)
 • 31.8.-  CHLMH (Štítary)
 • 14.9. -   CHLMH (Holýšov)
 • 28.9. - ZPV jednotlivců (Chodská Lhota)
 • 12.10. - ZPV (Tlumačov)
 • 2.-3.11. - školení vedoucí + setkání rady (Trhanov)

viz. kalendář Google

Plán roku 2019

 OZ ročníku 2018/2019

OZ ročníku 2019/2020

Stránka

PROSINEC - Soutěž s Hasičskými pohádkami 2

Jeden z výherců listopadového kola je Jana Fišerová z Klenčí pod Čerchovem. Gratulujeme

Je prosinec a my pro vás máme poslední letošní sérii otázek. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek 2. Tuto knihu není možné zakoupit v žádném obchodě. Lze ji získat jen účastí v projektech organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR.

Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 31. prosince 2019 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. Na první otázku je nutné odpovědět slovně, k dalším třem otázkám stačí uvést jen písmeno správné odpovědi. Nezapomeňte uvést korespondenční adresu, abychom Vám mohli, v případě, že se stanete jedním z výherců knihy Hasičské pohádky 2, zaslat Vaši výhru.

1. Kde se po vyhlášení varovného signálu Všeobecná výstraha (kolísavý tón po dobu 140 sekund) dozvíš nejdůležitější informace, co se stalo a jak se dále zachovat? Obrázek v příloze ti napoví.

 Televizní divák

 2. Jsi ubytovaný v zimě na horské chatě a chystáš se na delší horskou túru. Vyber možnost se všemi správnými kroky, které je třeba před odchodem udělat.
A) Zhasnout v pokoji, teple se obléci, pozdravit paní recepční, vzít si mobilní telefon a nabíječku
B) Vzít si noviny, nikomu nic neříkat, teple se obléci, vzít si dostatek jídla
C) Teple se obléci, vzít si mobilní telefon, dostatek jídla a pití, oznámit na recepci cíl túry a přibližnou hodinu návratu
D) Teple se obléci, vzít si horolezecké vybavení, jídlo a pití, mobilní telefon nebrat, mohl by se poškodit 

3. Horská služba má číslo tísňového volání: 
A) 1210
B) 999
C) 111 50
D) 155  

4. Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které se hořlavá látka ve směsi se vzduchem sama, pouze působením tepla okolního prostředí, bez vnějšího zdroje zapálení (např. jiskry nebo otevřeného ohně) vznítí. Jaká je teplota vznícení papíru? 
A) Popsaná teorie není pravdivá, papír sám bez zdroje zapálení hořet nemůže
B) 180 °C
C) 1 800 °C
D) Popsaná teorie je pravdivá, ale papír není hořlavý materiál


Správné odpovědi na listopadové otázky: 
1. Mezi možné příčiny vzniku požáru například patří: nedbalost při vaření, kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret, zanedbání údržby topidel a kouřovodů, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, nesprávné skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek, úder blesku, vypalování trávy a suchého porostu, rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech, technické závady na spotřebičích. 
2D, 3C, 4A

Výherci listopadového kola:
Václava Bezděková, Rokycany
Ondřej novák, Třebíz
Jana Fišerová, Klenčí pod Čerchovem


5. 12. 2019 Zobrazit méně

Instagramová soutěž s OORM Domažlice

Instagramová soutěž s OORM DomažliceSoutěž začne v prosinci

29. 11. 2019 Zobrazit více

Úspěšnost zkoušek - školení vedoucích II. a III. KS

Úspěšnost zkoušek - školení vedoucích II. a III. KSVšem úspěšným gratulujeme, máte kvalifikační stupeň platný do roku 2021

Neúspěšní budou mít možnost opravy (termín zatím není jistý)

10. 11. 2019 Zobrazit více

LISTOPAD Soutěž od HZS ČR o Hasičské pohádky 2

Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičské pohádky 2. Tuto knihu není možné zakoupit v žádném obchodě, lze ji získat jen účastí v projektech organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR.

7. 11. 2019 Zobrazit více

Zhodnocení práce členů odborné rady mládeže

Zhodnocení práce členů odborné rady mládežeI odborná rada mládeže chce zhodnotit - ať víme kde děláme chyby a jaký je správný směr na další období.

5. 11. 2019 Zobrazit více

Školení - zhodnocení

Školení - zhodnoceníŠkolení vedoucích MH, které se konalo v Trhanově 1.11. - 3.11.2019

4. 11. 2019 Zobrazit více

IX. ročník podzimní soutěže mladých hasičů

SHČMS- Sbor dobrovolných hasičů Milavče ve spolupráci se sbory okrsku č.3 Milavče pořádá za finanční podpory Plzeňského kraje PODZIMNÍ SOUTĚŽ MH - 23.11.2019 od 12 hodin

31. 10. 2019 Zobrazit více

ZPV Tlumačov - výsledky

ZPV Tlumačov - výsledkyPo dlouhém vyhodnocováním zveřejňujeme výsledky z 12.10.2019.

13. 10. 2019 Zobrazit více

ŘÍJEN - Soutěž o Hasičské pohádky

ŘÍJEN - Soutěž o Hasičské pohádkyHasičský záchranný sbor ČR pro Vás opět připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Je tu další – říjnová série otázek. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičské pohádky 2. Tuto knihu není možné zakoupit v žádném obchodně, lze ji získat jen účastí v projektech organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR.

4. 10. 2019 Zobrazit více

Stránka