Navigace

Obsah

odborky

Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS je plnění odznaků odborností. 
Na plnění odznaků odborností volně navazuje plnění odznaků specializací. atím co odznaky odborností presentují spíše vědomosti, specializace jsou zaměřeny na rozvoj dovednosti. Dovedností stráýnku rozvoje MH presentují i výkonností třídy, limity pro plnění výkonnostních tříd jsou součástí Směrnic (Plamen, dorost) a jsou aktualizovány každý ročník.

Specifické postavení v rámci vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS má vzdělávání "pomocníků vedoucích kolektivů MH" - instroktorů. Instruktorem se může stát mladý hasič ve věku 15 - 18 let, který úspěšně složí zkoušku III. stupně vedoucícho mládeže nevo b rámci 14-denního prázdninového vzdálvacího kurzu - Letní škola instruktorů, složení zkoušky předchází zístkání odznaku odbornosti Instruktor. 

Odborky/specializace

Průvodce plněním odznaků odborností i specializací lze zakoupit v kanceláři OSH Domažlice. 

Jednotlivé odbornosti:

 

 

Pomocná tabulka pro vedoucí pro evidenci plnění odborek/specializace ke stažení. (vhodné i pro vložení do kroniky)

Přehled odbornosti SDH

Přehled odbornosti SDH (excel)

Podmínky pro plnění odzanků odborností (viz. Průvodce plněním odznaků odborností)

Odznak odbornosti

Primárně určená věková kategorie pro plnění odbornosti Podmínky pro plnění odbornosti

Prevenista - junior

6-10 let -
Strojník - junior 6-10 let -

Preventista

8-15 let splnění odbornosti Preventista-junior nebo ověření znalostí této odbornosti 
Strojník 8-15 let splnění odbornosti Strojník-junior nebo ověření znalostí této odbornosti
Kronikář 8-15 let -
Cvičitel 12-18 let splnění odbornosti Strojník
Velitel 12-18 let splnění odbornosti Cvičitel
Instruktor 15-18 let splnění odbornosti Cvičitel

 

NOVINKA: Strojník junior a Preventista junior jsou omezeny věkem do 11 let (ročníky 2009, 2010,2011,2012…). Starší děti plní ostatní odborky.

 

Kronikář – musí se orientovat v kronice a mít alespoň jeden zápis za sezónu + KRONIKA  S SEBOU.  

 

Cvičitel, velitel a instruktor jsou navazující odborky, pro letošní plnění musí mít daný člen splněné již předchozí. Pokud má člen novou nevyplněnou přílohu k členskému průkazu nebo nebude mít uveden záznam v evidenci okresu, plnit tyto odborky nemůže. Upozorňujeme, že testy se skládají z otázek i jiných odborností (viz. průvodce plněním odznaků odborností), v příkladných testech nejsou uvedeny všechny otázky!!!

 

Složení otázek v testu

Ústní/praktická

Preventista - junior

Bez testu

4 otázky + výtvor POOD

Strojník - junior

Bez testu

3 otázky

Preventista

15 otázek z preventisty

2 otázky+ výtvor POOD

Strojník

15 otázek ze strojníka

2 otázky

Kronikář

15 otázek z kronikáře

2 otázky + kronika

Cvičitel

15 otázek z cvičitele

5 otázek z preventisty

5 otázek ze strojníka

2 otázky

Velitel

10 otázek z velitele

10 otázek z cvičitele (preventista,strojník,cvičitel)

3 otázky

Instruktor

10 otázek z instruktora

10 otázek z cvičitele (preventista,strojník,cvičitel)

3 otázky

Junioři se budou zkoušet pouze ústně, ostatní píší test a praktické zkoušky budou ověřeny 2 ústními otázky (3 otázky pro velitele a instruktora), které si každý vylosuje ze seznamu zveřejněných (10 pro každou odbornost).


 

OKRESNÍ KOLO NENÍ SCHVÁLENO NA UDĚLOVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD.

Soutěže, které jsou schváleny pro udělení výkonnostních tříd pro rok 2018. 

Limit pro Plamen  chlapci dívky 
 I. výkonnostní třída  12,50 12,50 
 II. výkonnostní třída  13,50   13,50
III. výkonnostní třída                 15,00 15,00 

PLAMEN - schválené soutěže

Limit pro dorost dor-ci dor-ky
I. výkonnostní třída   17,80 18,80 
II. výkonnostní třída  18,30  19,30 
III. výkonnostní třída  19,00  20,00 

DOROST - schválené soutěže

 


Jaký je vhodný/nevhodný přenosný hasící přístroj pro určitou skupinu látek??

PHPObrázky k PHP


Značky PO

Mladí hasiči

MH

DorostDorost


ZPV - jak na to

Tyto dokumenty byly zpracovány vedoucími z SDH Meclov pro přípravů mladých hasičů na ZPV.

Pracovní list - co čím hasit, technické prostředky

Pracovní list - topografie

Topografie obecně

ZPV ve zkratce

 

PÚ CTIF - jak na to

Materiály poskytli vedoucí z SDH Meclov.

Niže naleznete pomocné materiály pro vedoucí, kteří trénují děti na PÚ CTIF.

Plánek na CTIF

Ukázkové rozmístění dětí

PÚ v číslech


Uzle dle směrnic:

Uzle uzle

funkčnost

funkčnost II

Rozšiřující uzle:

Uzle I

Uzle II

Uzle III

Uzle IV


Volnočasovka - omalovánky, pracovní listy....

Materiály poskytli vedoucí z SDH Meclov.

Omalovánky Pracovní listy Vystřihovánky Ostatní
HASIČ PL 1 Vystřihovánky 1 Spojovačka
Hasík  PL 2 Vystřihovánky 2 Spojovačka 2
Hasík 2 PL 3 Vystřihovánky auto Bludiště
Hasík 3 PL 4 Skládačka Bludiště 2
Hasík 4 PL 5   Loutka
Hasík 5 PL 6   Tangramy
Hasík 6 PL 7   Test  
  PL 8   Trojúhelník oheň

Pomocná pravítka , Pomocná pravítka

https://www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d