Obsah

Stanovy SHČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014 a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017:

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy-SH-MS-2017.pdf


Příručka funkcionáře sboru 2019

(doporučující materiál pro dělbu práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)

           „Příručka“ funkcionáře sboru vychází ze Stanov SH ČMS v platném znění a navrhuje sboru tuto dělbu práce ve výboru sboru.

            Vycházíme z principů kolektivního rozhodování orgánů sboru, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

            Má-li výbor sboru dobře organizovat a řídit činnost sboru, je nutné provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru, určit osobu pro práci s evidenčním programem a vymezit všem zodpovědnost za plnění úkolů.

            Valná hromada stanoví počet členů výboru sboru s přihlédnutím k počtu členů sboru, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit.

            Valná hromada volí starostu, popř. jeho náměstka, nebo náměstky, velitele sboru, preventistu sboru, popř. vedoucího kolektivu mladých hasičů, vedoucí zájmových kolektivů, vedoucí skupiny dobrovolníků, další členy výboru a revizora sboru.

           Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle jejich znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen vykonávat.

Příručka


Cvičební řád - pořadový výcvik


Mějte správně upravenou uniformu!! > stejnokrojový předpis

Stejnokrojový předpis - textový popis

Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH)

  proužek zlatavý 5 x 30 mm

Člen SH-ČMS (SDH) Člen SH-ČMS (SDH)
po 3 letech
Člen SH-ČMS (SDH)
po 5 letech
Člen SH-ČMS (SDH)
po 8 letech,
velitel družstva (hlídky)
Člen SH-ČMS (SDH)
po 10 letech,
člen rady MH

 

Označení funkcionářů SDH

 rozeta zlatavá průměr 14 mm

Vedoucí kolektivu MH Člen výboru SDH,
revizor
Náměstek starosty,
velitel JSDH,
předseda RR
Starosta SDH

 

Označení funkcionářů okrsku

 rozeta zlatavá průměr 18 mm

Aktivista okrskového výboru Člen okrskového výboru, revizor Náměstek starosty, velitel, předseda RR Starosta okrsku

Označení funkcionářů OSH

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře OSH Vedoucí kanceláře OSH

 

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady OSH Člen výkonného výboru OSH nebo OKRR Náměstek starosty OSH, předseda OKRR Starosta OSH

Označení funkcionářů KSH

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře KSH Vedoucí kanceláře KSH

 

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady KSH Člen výkonného výboru KSH nebo KKRR Náměstek starosty KSH, předseda KKRR Starosta KSH

Označení funkcionářů SH ČMS

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 14 mm

Zaměstnanec kanceláře
SH-ČMS, CHH, instruktor ÚHŠ
Vedoucí odboru kanceláře
SH-ČMS, zástupce ředitele
ÚHŠ, CHH
Ředitel ÚHŠ, CHH ředitel
zařízení SH-ČMS

Označení funkcionářů SH ČMS

 sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 18 mm

Člen odborné rady SH-ČMS Člen ÚKRR Člen výkonného výboru SH-ČMS

Označení funkcionářů SH ČMS

 sutaška žlutá splétaná, modře protkaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 22 mm

Ředitel kanceláře SH-ČMS Náměstek starosty SH-ČMS,
předseda ÚKRR
Starosta SH-ČMS